داشتن مدرک زبان قطعا قدم مهمی برای تحصیل در کشور کانادا است. البته بدون مدرک زبان هم می‌توان برای تحصیل در کانادا اقدام کرد ولی توصیه اکید این است که قبل از اعزام به کانادا تا حد ممکن زبان انگلیسی خودتان را تقویت کنید. بر کسی پوشیده نیست که مهارت زبانی قوی، تاثیر چشمگیری بر اعتماد به نفس، دوست یابی و افزایش شانس کاریابی و در مجموع زندگی بهتر در کانادا خواهد گذاشت. اما اگر به هر دلیلی هنوز قانع نشدید و به دنبال اپلای بدون مدرک زبان هستید، ناامید نباشد. راهکار شما اخذ پذیرش کاندیشنال است. یعنی چه؟‌ یعنی شما پذیرش میگیرید ولی مشروط به دوره زبان که باید در کانادا بگذرانید.