این دانشگاه در ابتدا در کبک قرار داشت و به سرعت فضای خود را در سال 1925 مستقل کرد. بخش عمده ای از فضای این دانشگاه را امکانات ورزشی و باغ گیاه شناسی در برمی گیرد و دارای 30 ساختمان با 10 مسیر پیاده روی زیرزمینی مناسب برای فصل زمستان است.
در سال 1989، دانشکده معماری نیز به این دانشگاه اضافه گردید.
تمرکز این دانشگاه در رشته هایی مانند پزشکی، الهیات و قانون و علوم اجتماعی است و اکنون جزو جامع ترین و بزرگترین دانشگاه های کاناداست. آموزش های ارائه شده توسط این دانشگاه به زبان فرانسه می باشد و جزو ده دانشگاه برتر کانادا رده بندی شده است.
این دانشگاه بیش از 350 رشته و 38000 دانشجو دارد که حدود 20 % آنها از سایر کشورها در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.