در مورد این سئوال که آیا دانشجویان بین المللی می توانند در رشته پزشکی کانادا تحصیل کنند یا نه، بر اساس تجربیات ما  باید اظهار کرد که پذیرش دانشجویان بین المللی امکان پذیر است ولی بسیار رقابتی می باشد و تعداد دانشجویان آتی که به دانشکده های پزشکی اپلای می کنند بسیار فراتر از جایگاه های موجود در دانشکده ها می باشد.  میان دانشکده پزشکی کانادا جز تعداد محدود، دانشجویان بین المللی را پذیرش نمی کنند. دلیل اصلی این امر این است که جاهای خالی موجود در دانشکده های پزشکی به ساکنان دائم و شهروندان کانادایی خود همان استانی که دانشگاه در آن واقع است، اختصاص داده شده است. از میان 17 دانشکده پزشکی کانادا، تنها در 7 مورد از آنها امکان پذیرش دانشجویان بین المللی وجود دارد. دانشجویان بین المللی که با ویزای تحصیلی در کانادا اقامت می کنند، پس از اخذ مدرک خود در مورد محلی که می توانند برای گذراندن دوره ی ریزیدنسی خود در کانادا اپلای کنند، با محدودیت هایی رو به رو هستند و فقط در استان های خاصی می توانند این دوره را بگذرانند. در غیر این صورت برای گذراندن دوره های (Post-MD) باید به کشور خود باز گردند.