وزیر مهاجرت کانادا برنامه سه ساله مهاجرت ( از سال 2021 تا سال 2023 ) خود را اعلام کرد. این کشور قصد دارد که بیشتر میزان مهاجر در تاریخ خود را پذیرا باشد. در طول سه سال آینده ، کانادا قصد دارد تا این تعداد مهاجر را به سمت خود جذب کند :

  • سال 2021 : به تعداد 401 هزار مهاجر
  • سال 2022 : به تعداد 411 هزار مهاجر
  • سال 2023 : به تعداد 421 هزار مهاجر

مطابق این برنامه سه ساله ، کانادا می خواهد خوش آمدگوی 60٪ از تمام مهاجرین تحت برنامه های مهاجرتی دسته اقتصادی خود باشد که شامل شامل برنامه های تحت سیستم اکسپرس اینتری ( Express Entry ) و برنامه گزینش استانی ( PNP ) است.

دلیل افزایش پذیرش مهاجران ، جبران خسارات اقتصادی و جنبه های منفی سالخوردگی جمعیت ( 18٪ جمعیت کانادا بالای 65 سال سن دارند ) و پایین بودن نرخ زاد و ولد ( 1.47 تولد در هر زن کانادایی ) در این کشور می باشد.

اولین دور انتخاب متقاضیان اکسپرس انتری در سال 2021

.در دور 171 ام ، انتخاب متقاضیان برنامه اکسپرس انتری کانادا در بدو سال جدید میلادی تعداد 250 متقاضی مهاجرت دعوتنامه اقدام برای اقامت دائم خود را در سیستم اکسپرس انتری در تاریخ 6 ژانویه 2021 دریافت کردند.