آنکارا

پیکاپ ویزای کانادا چیست؟

/pichup-visa

حضور شما به عنوان متقاضی ویزای کانادا برای انگشت‌نگاری یا مصاحبه الزامی است اما پس از صدور ویزا، نیازی نیست که خودتان برای دریافت ویزا به ترکیه سفر کنید و در سفارت کانادا حاضر شوید تا ویزا را تحویل بگیرید. نماینده شما می‌تواند این کار را به جای شما انجام دهد. در این حالت زمان شما برای سفر به کشور واسطه تلف نمی‌شود و هزینه نهایی بسیار کمتر خواهد بود.