باورهای غلط

باورهای غلط در مورد شرایط تحصیل در کانادا

/misconceptions-about-studying-conditions-in-canada

با افزایش تمایل افراد برای تحصیل در خارج از ایران و به خصوص در کشور کانادا متاسفانه  به شکلی روزافزون شاهد ترویج اطلاعات غلط در زمینه تحصیل و زندگی در کانادا توسط موسسات مختلف هستیم. براي توضيحات بيشتر با ما همراه باشيد