حساب پس انداز Registered Retirement Saving Plan

بانک های کانادا

/canada-bank

هنگامی که شما به یک کشور مهاجرت می کنید، پس از اقامت، یکی از کارهای اصلی شما باز کردن حساب بانکی در یکی ازبانکهای آن کشور است.علاوه بر اینکه پول های شما امنیت بیشتری دارند خود شما نیز برای خرید یا پرداخت هزینه های زندگی مانند قبض های برق و گاز . .... راحتتر هستید.در کانادا بانک های زیادی وجود دارد ولی 5 بانک بزرگ و معروف دراین کشور هست که بخش عظیمی از مبادلات اقتصادی و ثروت کشور را در سلطه ی خود قرار داده اند.