دانشگاه دو زبانه

دانشگاه اتاوا

/university-of-ottawa

دانشگاه اتاوا بزرگترین دانشگاه دو زبانه (انگلیسی و فرانسه) است که دانشجویان می توانند به دو زبان فرانسه، انگلیسی یا هر دو در آن تحصیل کنند. این دانشگاه در پایتخت کشور کانادا واقع شده است و نزدیکی آن به مجلس کانادا، ادارات و سازمان های دولتی فدرال، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی، کتابخانه های مهم، موسسات تحقیقاتی و مراکز بهداشتی موقعیت ویژه ای برای آن ایجاد کرده است. دانشگاه اتاوا در سال 1848 تاسیس شده است که 42000 دانشجو در 9 دانشکده در زمینه های هنر، حقوق، آموزش، مهندسی، پزشکی، علوم پایه، علوم بهداشت، علوم اجتماعی و مدیریت دراین دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.