مدارس کانادا

آشنایی با مدارس در کانادا

/school-canada

مدارس در دو سیستم آموزشی متمرکز بصورت دولتی و خصوصی وجود دارند. مدارس دولتی که از سوی دولت تامین می شود، Public School نامیده می شوند. مدارس خصوصی در کانادا غالباً بصورت شبانه روزی فعالیت می کنند که شامل دبیرستان ها و مدارس ابتدایی می شود که Boarding schools نامیده می شوند. مدارس دولتی مسئولیت بخش های اداری آموزش و پرورش استانی را برعهده دارند و به طور عمده از مالیات های محلی و استانی برای تأمین هزینه ها استفاده می کنند و برخی نیز از طرف فدرال حمایت می شوند. سیاست های آموزشی (عمومی و خصوصی) بسته به استان ها متفاوت است.شرایط و استانداردهای استخدام معلم نیز در هر استان متفاوت است. حداقل مدرک تحصیلی برای تدریس مقاطع ابتدایی کارشناسی و برای آموزش در مقاطع متوسطه، کارشناسی ارشد است. کادرآموزشی تمام وقت در سطح ابتدایی و متوسطه حدود 310،000 است و 40،000 نفر دیگر در دانشگاه ها و کالج ها مشغول به فعالیت هستند. همچنین در مدارس کانادا والدین تشویق می شوند که در آموزش فرزندشان مشارکت کنند و دائما به دنبال همکاری داوطلبانه خانواده ها در امر آموزش و انجام امور فوق برنامه هستند.