گزینش استانی

پذیرش سالانه حداقل 400 هزار مهاجر توسط کانادا

/paziresh-400

وزیر مهاجرت کانادا برنامه سه ساله مهاجرت ( از سال 2021 تا سال 2023 ) خود را اعلام کرد. این کشور قصد دارد که بیشتر میزان مهاجر در تاریخ خود را پذیرا باشد. در طول سه سال آینده ، کانادا قصد دارد تا این تعداد مهاجر را به سمت خود جذب کند