انشگاه واترلو یکی از دانشگاه های دولتی است که در سال 1957 تاسیس شد. بیش از 30،000 دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند. هزینه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی به طور کلی بالاتر از دانجویان کانادایی است.
خوابگاه دانشجویی برای کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی تا دکترا فراهم گردیده است.
این دانشگاه دارای شش بخش اصلی است: علوم بهداشتی کاربردی، هنر، مهندسی، محیط زیست، ریاضی و علوم.
محوطه اصلی آن دارای چهار کالج وابسته به دانشگاه است که عبارتند از کالج Conrad Grebel، کالج Renison، کالج St. Jerome’s و کالج St. Paul's که دانشجویان می توانند از طریق تحصیل در این کالج ها مدرک واترلو را دریافت کنند.
زبان آموزشی در این دانشگاه انگلیسی است . بسیاری از دانشجویان دانشگاه در یک برنامه کارآفرینی شرکت می کنند که به آنها اجازه می دهد در کنار تحصیل، مهارت های موردنیاز در بازار کار حرفه ای را دریافت کنند و درآمد داشته باشند.
دانشگاه واترلو بیش از 120 رشته ی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارائه می دهد.
هرسال بیش از 35000 دانشجوی تمام وقت و پاره وقت در کلیه مقاطع از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و به سرعت وارد بازار می شوند.

https://uwaterloo.ca/